Company history

company-history

Năm 2013

Tháng 5                       Thành lập Japan Cleaning Joint Stock Company

Tháng 6                       Thành lập đại lý 1 quận Tây Hồ

Tháng 7                       Thành lập đại lý 2 Ciputra

Tháng 8                       Thành lập đại lý 3 Golden Westlake

Năm 2014

Tháng 2                       Thành lập đại lý 4 Indochina IPH

Tháng 6                       Mua nhà xưởng mới tại: Số 1, Đường CN 7 , Khung công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Tháng 8                           Thành lập đại lý 5 Hòa Mã

Tháng 10                          Đồng thời xây dựng nhà máy

Tháng 11                      Mua được công nghệ độc quyền, giặt da cao cấp của Royalton Nhatban

Năm 2015

Tháng 4                        Chuyển nhà máy mới và là văn phòng, công ty, sản xuất chính.

Tháng 5                        Thành lập phòng kinh doanh số 32 Tây Hồ, nâng cao dịch vụ giặt là cao cấp.

 • 2013年

5月                             Japan Cleaning Joint Stock Company を設立

5月8日                      38番地An Duong Vuong通り(旧本社工場)にて開業

6月                            代理店1 Tay Hoエリアに設立

7月                            代理店2 E1-Ciputraに設立

8月                            代理店3 Golden Westlake内に設立

 • 2014年

2月                            代理店4 Indochina Plaza(IPH)3階に設立

6月                            Tu Liem 工業団地(現在、本社工場)に用地取得

8月                            代理店5 市内中心部 Hoa Ma通りに設立

10月                          新本社工場 建設開始

11月                           高級革・毛皮クリーニングの使用ライセンス取得

 • 2015年

3月                             新本社工場 操業開始

    旧本社工場 閉鎖

4月                             革・毛皮クリーニング取扱い開始

5月                             Tay Ho営業所設立(Tay Ho代理店移転・併設)