JAPAN CLEANING JOINT STOCK COMPANY   Bảng giá giặt là đồ Da và Lông Thú cao cấp
Add: No1 CN7 Road, Tu Liem Industrial Park, Tu Liem Dist., Hanoi
Tel: +84(4) 6291 1616
Email: info@jpcleaning.com.vn
QUOTATION FOR LAUNDRY SERVICES

BẢNG GIÁ GIẶT LÀ ĐỒ DA VÀ LÔNG THÚ CAO CẤP

Thank you very much for your interest in our laundry services. In response to your request, we would like 
to provide you the quotation for the customers laundry service as followings:
No List – danh mục  Unit    Unit price
(Included VAT 10% ) 
I GIẶT KHÔ / DRY
1 Đồ da – Áo khoác ngắn pcs 800,000
2 Đồ da – Áo khoác dài pcs 1,000,000
3 Đồ da – Áo gi-lê pcs 600,000
4 Đồ da kèm lông thú (Lông thú < 50%)- Áo khoác ngắn pcs 1,000,000
5 Đồ da kèm lông thú (Lông thú < 50%) – Áo khoác dài pcs 1,200,000
6 Đồ da kèm lông thú (Lông thú < 50%) – Áo gi-lê pcs 800,000
7 Đồ lông thú (Lông thú > 50%) – Áo khoác ngắn pcs 1,200,000
8 Đồ lông thú (Lông thú > 50%) – Áo khoác dài pcs 1,500,000
9 Đồ lông thú (Lông thú > 50%) – Áo gi-lê pcs 1,000,000
10 Đồ lông thú (Lông thú > 50%) – Cổ áo pcs 250,000
11 Làm bóng Giày nữ (Da thật) pcs 100,000
12 Làm bóng Giày nam (Da thật) pcs 150,000
13 Làm bóng Giày cao gót cổ thấp (Da thật) pcs 150,000
14 Làm bóng Giày cao gót cổ vừa (Da thật) pcs 200,000
15 Làm bóng Giày cao gót cổ cao (Da thật) pcs 230,000
16 Làm bóng Giày nữ (giả da) pcs 70,000
17 Làm bóng Giày nam (giả da) pcs 100,000
18 Làm bóng Giày cao gót cổ thấp (giả da) pcs 100,000
19 Làm bóng Giày cao gót cổ vừa (giả da) pcs 130,000
20 Làm bóng Giày cao gót cổ cao (giả da) pcs 150,000
21 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 40cm (giả da) pcs 50,000
22 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 50cm (giả da) pcs 80,000
23 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 60cm (giả da) pcs 110,000
24 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 70cm (giả da) pcs 120,000
25 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 80cm (giả da) pcs 130,000
26 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 90cm (giả da) pcs 160,000
27 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 100cm (giả da) pcs 190,000
28 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 120cm (giả da) pcs 210,000
29 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 140cm (giả da) pcs 270,000
30 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 180cm (giả da) pcs 330,000
31 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 40cm (da thật) pcs 80,000
32 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 50cm (da thật) pcs 120,000
33 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 60cm (da thật) pcs 160,000
34 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 70cm (da thật) pcs 180,000
35 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 80cm (da thật) pcs 200,000
36 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 90cm (da thật) pcs 240,000
37 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 100cm (da thật) pcs 280,000
38 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 120cm (da thật) pcs 320,000
39 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 140cm (da thật) pcs 400,000
40 Làm bóng Túi xách ( Dài+Rộng+Cao) 180cm (da thật) pcs 500,000
II GIẶT ƯỚT / WET
1 Giày nữ ( Giả da) pcs 150,000
2 Giày nam ( Giả da) pcs 200,000
3 Giầy cao gót cổ thấp ( Giả da) pcs 200,000
4 Giầy cao gót cổ vừa ( Giả da) pcs 250,000
5 Giày cao gót cổ cao ( Giả da) pcs 300,000
6 Giày nữ (Da thật) pcs 200,000
7 Giày nam (Da thật) pcs 300,000
8 Giầy cao gót cổ thấp (Da thật) pcs 300,000
9 Giầy cao gót cổ vừa (Da thật) pcs 400,000
10 Giày cao gót cổ cao (Da thật) pcs 450,000
JAPAN CLEANING JOINT STOCK COMPANY

Giặt da cao cấp, giặt da cao cấp, bảng giá giặt là đồ da và lông thú cao cấp

Giặt đồ da cao cấp Nhật Bản – Japan Laundry