QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ/ SERVICE POLICY
Trong một số trường hợp chúng tôi từ chối dịch vụ với những chất liệu vải đặc biệt hoặc không có nhãn hiển thị. There might be a case that Japan Cleaning refuses service of any fabric material which is special or without label indication.
Đồ giặt của Qúy khách sẽ được trả sau 3 ngày( không tính chủ nhật, ngày lễ, tết). Riêng đồ da, chăn, thảm, rèm sẽ được trả sau 5 hoặc 7ngày. Laundry service will be ready after 3 working day. Leather clothers, blanket, carpet, curtain will be ready after 5 – 7 working days.
Vết bẩn trong phạm vi đường kính 30mm sẽ được coi là [1 vết], Nếu kích thước vết bẩn vượt quá phạm vi 30mm, chúng tôi sẽ báo giá riêng tương ứng với kích thước đó. Trường hợp vết bẩn không được loại bỏ theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn trả 50% phí xử lý tương ứng với phần không đươc loại bỏ đó. For stain removal: Stain(s) within φ 30mm range will be considered [1 point], In case the stain size exceed 30mm range, we would like to offer separate price according to its size. If by any chance the stain removal could not be done as requested, we would like to refund 50% fee for those parts.
Giặt là Nhật Bản Japan Laundry chỉ chấp nhận khiếu nại liên hệ trong vòng 24 giờ kể từ lúc khách hàng tiếp nhận sản phẩm từ chúng tôi. Japan laundry will only accept conplains if customer contact us within 24 hours from the time receiving clothers.
Giặt là Nhật Bản Japan Laundry không chịu trách nhiệm đối với những đồ giặt bị co, phai màu, mất khuy, khóa, vật trang trí do chất lượng không đảm bảo. Giặt là Nhật bản cũng không chịu trách nhiệm đối với những đồ bỏ quên, tuy nhiên chúng tôi sẽ báo lại cho khách hàng nếu tìm thấy trong quá trình kiểm tra đồ. Japan laundry will not be responsible for any shrinkage, fastness of colour, loss of buttons or such that is due to poor quality or anything left in your laundry, but we will inform you if found during sorting out.
Giặt là Nhật Bản Japan Laundry sẽ đền bù những rủi ro, hư hỏng xảy ra do lỗi của chúng tôi. Gía trị đền bù sẽ không vượt quá 10 lần giá dịch vụ và khách hàng phải xuất trình hóa đơn sử dụng dịch vụ. Japan laundry will only take responsibility for damage caused by us. The compensation rate will not exceed 10 times charge of damaged item. Service invoice is prerequisite.
Trong trường hợp xảy ra sự cố mất mát, Giặt là Nhật Bản Japan Laundry đền bù 40 lần phí giặt. Điều kiện khách hàng phải xuất trình hóa đơn dịch vụ. Japan laundry will only take responsibility for loss caused by us. the compensation rate will not exceed 40 times charge of the loss item. Service invoice is prerequisite.
Giặt là Nhật Bản Japan Laundry bảo lưu quyền được từ chối đối với những sản phẩm dễ bị hư hỏng trong quá trình xử lí. Japan laundry reserves the right to refuse service of any item deemed liable for damage upon treatment.
Giặt là Nhật Bản Japan Laundry được toàn quyền xử lý đồ sau 6 tháng từ ngày hoàn thành nếu khách hàng không đến nhận. Japan laundry will resolve all items if customers don’t come to collect after 6 months.
Quy Định Bảo Hiểm / Insurance Regulations
Sản phẩm phải có hóa đơn mua hàng(Để tránh tình trạng sản phẩm bị đổi mẫu, chúng tôi được phép kiểm tra hóa đơn ).
Products must have a purchase invoice (To prevent the sample changer, we were allowed to check the bill).
Sản phẩm không được sử dụng dịch vụ khác trong thời gian sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Products may not be used during services using our services.
Mác, nhãn sản phẩm cần có tiếng Anh ( Hoặc tiếng Nhật ).
Labels, product labels should have English (or Japanese).
Sản phẩm được bảo hiểm và đánh giá theo quy định của Giặt là Nhật Bản Japan Laundry
Products covered and evaluated under the provisions of the Japan Laundry.
Đáp ứng được các điều kiện nêu trên chúng tôi sẽ tiến hành bảo hiểm cho sản phẩm
Meet the above conditions we will proceed to the product insurance
Phí bảo hiểm: Bằng 1.5% Phí mua Sản Phẩm/ 01 lần giặt .
Premium: By purchasing a product fee of 1.5% / 01 launderings
Tỷ suất bảo hiểm / Insurance Rate
Bắt đầu tính từ thời điểm mua / Starting from the time of purchase
Thời gian khấu hao/Depreciation period 0 – 2 2 ~ 4 4 ~ 6 6 ~ 8 8 ~ 10 10 ~ 12
Tỷ suất bảo hiểm / Insurance Rate 100% 90% 81% 72% 65% 58%
Thời gian khấu hao/Depreciation period 12 ~ 14 14 ~ 16 16 ~ 18 18 ~ 20 20 ~ 22 22 ~ 24
Tỷ suất bảo hiểm / Insurance Rate 52% 47% 42% 38% 34% 30%
Thời gian khấu hao/Depreciation period 24 ~ 36 38 ~ 48 Không chấp nhận bảo hiểm/ Do not accept insurance
Tỷ suất bảo hiểm / Insurance Rate 27% 14%
Japan Cleaning デリバリー費用
時間 サーピス利用額(VND) 費用 / 1 回 備考
バイク*
~700,000 25,000 70,000 *バイクのサービスは、カーテン、布団、ウエディングドレスの大きな物はご利用できません
700,000 ~ 1,500,000 0 50,000
1,500,000~ 0 0
時間外サービス 7:30~09:00&18:00~19:30 すべてのサーピス: +25,000 VND
備考
* ⒖Km以上のご希望顧客様の場合、相談の上、サーピス費用確定
* 出発場所は、Indochina 241 Xuân Thủy-Cầu Giấy-Hà Nội.
* 日曜日と祭日の日にお休み頂きます。詳細 : http://jpcleaning.com.vnにてご確認下さい。
Japan Laundry ‘s delivery charge
Time Total payment (VND) Delivery fee / 1 time collect or delivery Note
Motobike Car
~700,000 25,000 70,000 ※ About delivery service: We don’t receive particular laundry like as: wedding dress, blind, blanket, carpet,…
700,000~1,500,000 0 50,000
1,500,000~ 0 0
out working time service
07:30~09:00 & 18:00~19:30
+25,000 VND for all service
Notes
* With places a distance of 15 kilomettes far from our company, we does’t apply such delivery fee as belows on that we will negotiate with you about suitable fee
* Places to calculate the distance: As the building comes from indochina 241 Xuan Thuy-Cau Giay-Hanoi.
* We out of service on Sunday and holiday as Company’s rule ( show on website http://jpcleaning.com.vn )
Bảng Tính Phí Của Giao Nhận Giặt Là Nhật Bản
Thơi Gian Tổng hóa đơn sử dụng dịch vụ (VND) Phí giao nhận / 1 lần giao, nhận
Xe máy* Xe oto *Dịch vụ xe máy của chúng tôi không phục vụ sản phẩm đặc thù như : Ao cưới, Rèm , Chăn bông,Thảm Vv…
~700,000 25,000 70,000
700,000~1,500,000 0 50,000
1,500,000~ 0 0
Dịch vụ ngoài giờ
07:30~09:00&18:00~19:30
`+25,000 VND cho tất cả các dịch vụ
Notes
* Đối với những địa điểm vượt quá khoảng cách 15Km công ty chúng tôi không áp dụng cách tính phí giao nhận như trên mà sẽ thảo luận với quý khách.
* Địa điểm để tính khoảng cách : Tính xuất phát từ tòa nhà indochina 241 Xuân Thủy-Cầu Giấy-Hà Nội.
* Dịch vụ giao nhận chúng tôi sẽ nghỉ ngày Chủ Nhật va theo qui định cuả cty được đăng tải trên mạng : http://jpcleaning.com.vn/