Các mác hiển thị giặt trong quần áo

01/06/2023Bn đã bao gi mua qun áo nhng nhãn hàng thi trang mà không biết phi git chúng như thế nào vì trên mác hin th đu ghi cm git hay chưa?

Sau đây, Japan Laundry sẽ gii thiu cho các bn v các ký hiu x lý trên qun áo.

Bt c khi nào bn mc qun áo, chúng sẽ b bn. Nếu bn nghĩ đến vic “git giũ” khi mua qun áo, bn có th thoi mái din nhng b qun áo yêu thích trong mt thi gian dài?

Trong ngành thi trang gn đây, có rt nhiu qun áo được làm bng cht liu phc tp và cht liu mi.

Cùng tri nghim vi Japan Laundry nhé:

・ Kim tra cht liu được ch đnh trên nhãn đã may và th (hin th thành phn), cách x lý (x lý hin th hình nh) v.v.

・ Kim tra vic x lý vi nhân viên 

Ngoài nhãn x lý gn trên qun áo, chúng tôi cũng sẽ gii thiu nhãn x lý "nhãn ISO" đ thun tin khi mua nước ngoài. 

X lý hin th hình nh

Hình nh x lý là mt biu tượng truyn ti thông tin v vic x lý qun áo và luôn được hin th trên qun áo có nhãn đã may. Thiết kế được hin th đ bn có th hiu ngay cách git bng nước, có th s dng thuc ty hay không, cách i, git thương mi, vt và sy.

 

Ý NGHĨA CÁC LOẠI KÝ HIỆU TRÊN NHÃN MÁC QUẦN ÁO – MM Outfit


 

Tuy nhiên, ngoài các loi si như bông, len, rayon và polyester, các cht liu được s dng cho qun áo bao gm da tng hp, da nhân to, da lông thú và da thuc. Nhng cht liu này có th xut hin trên nhãn đã may, nhưng chúng có th ch xut hin trên nhãn. Chúng tôi khuyên bn nên gi nhng th này và xut trình ti quy l tân ca tim git là.

Ý nghĩa của các ký hiệu trên nhãn mác quần áo mà bạn nên biết

Đi vi nhng cht liu có tính thi trang cao, chúng tôi khuyên bn nên tìm hiu k đc tính ca cht liu trước khi mua.đ nm rõ cách bo qun cũng như quy cách git là đ gi tui th ca món thi trang mà mình yêu thích

Đến đây chc các bn đã hiu được chi tiết hơn v mac hin th trên nhng món đ thi trang mà bn yêu thích đúng không ???

Hin ti, Japan Laundry t hào là đa ch uy tín, cht lượng hàng đu ti Hà Ni v vic làm sch và bo qun trang phc ca Quý khách. Nếu bn còn đang băn khoăn vic tìm mt nơi đ gi gm nhng sn phm yêu quý ca mình, hãy liên h vi Japan Laundry qua hotline: 0936.486.958 hoc tham kho chi tiết ti FB: https://www.facebook.com/dichvugiatlacaocap

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT LÀ NHẬT BẢN 2017. ALL RIGHTS RESERVED