baner danh muc

Quy định & chính sách

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ/ SERVICE POLICY

1. Trong một số trường hợp chúng tôi từ chối dịch vụ với những chất liệu vải đặc biệt hoặc không có nhãn hiển thị.
 
There might be a case that Japan Cleaning refuses service of any fabric material which is special or without label indication.

2. Đồ giặt của Qúy khách sẽ được trả sau 3 ngày( không tính chủ nhật, ngày lễ, tết). Riêng đồ da, chăn, thảm, rèm sẽ được trả sau 5 hoặc 7ngày.

Laundry service will be ready after 3 working day. Leather clothers, blanket, carpet, curtain will be ready after 5 - 7 working days.

3. Giặt là Nhật Bản sẽ đền bù những rủi ro, hư hỏng mất mát xảy ra do lỗi của chúng tôi. Gía trị đền bù là 10 lần giá dịch vụ và khách hàng phải xuất trình hóa đơn sử dụng dịch vụ.

Japan laundry will only take responsibility for damage caused by us. The compensation rate will not exceed 10 times charge of damaged item. Service invoice is prerequisite.


4. Giặt là Nhật Bản chỉ chấp nhận khiếu nại liên hệ trong vòng 24 giờ kể từ lúc khách hàng tiếp nhận sản phẩm từ chúng tôi.

Japan laundry will only accept conplains if customer contact us within 24 hours from the time receiving clothers.


5. Giặt là nhật bản không chịu trách nhiệm đối với những đồ giặt bị co, phai màu, mất khuy, khóa, vật trang trí do chất lượng không đảm bảo. Giặt là Nhật bản cũng không chịu trách nhiệm đối với những đồ bỏ quên, tuy nhiên chúng tôi sẽ báo lại cho khách hàng nếu tìm thấy trong quá trình kiểm tra đồ.

Japan laundry will not be responsible for any shrinkage, fastness of colour, loss of buttons or such that is due to poor quality or anything left in your laundry, but we will inform you if found during sorting out.

6. Vết bẩn trong phạm vi đường kính 30mm sẽ được coi là [1 vết], Nếu kích thước vết bẩn vượt quá phạm vi 30mm, chúng tôi sẽ báo giá riêng tương ứng với kích thước đó. Trường hợp vết bẩn không được loại bỏ theo yêu cầu, chúng tôi sẽ hoàn trả 50% phí xử lý tương ứng với phần không đươc loại bỏ đó.

For stain removal: Stain(s) within φ 30mm range will be considered [1 point], In case the stain size exceed 30mm range, we would like to offer separate price according to its size.  If by any chance the stain removal could not be done as requested, we would like to refund 50%  fee for those parts.


7. Giặt là Nhật Bản bảo lưu quyền được từ chối đối với những sản phẩm dễ bị hư hỏng trong quá trình xử lí.

Japan laundry reserves the right to refuse service of any item deemed liable for damage upon treatment.

8. Giặt là Nhật Bản được toàn quyền xử lý đồ sau 12 tháng từ ngày hoàn thành nếu khách hàng không đến nhận.

Japan laundry will resolve all items if customers don’t come to collect after 12 months.

9. Giặt là Nhật Bản áp dụng phí lưu kho đối với sản phẩm tồn :
  • Trước 1 tháng : Miễn phí
  • 1 tháng - 2 tháng : 10% Phí giặt
  • 2 tháng - 6 tháng : 120.000 VND + Phí giặt
  • 6 tháng - 12 tháng : 300.000 VND + Phí giặt
  • Trên 12 tháng : Không áp dụng
Japan Laundry charges storage fees as follows :
  • Before 1 month : Free
  • 1 month to 2 month : 10% Laundry fee
  • 2 month to 6 month : 120.000 VND +  Laundry fee
  • 6 month to 12 month : 300.000 VND + Laundry fee
  • Over 12 month : Do not apply
Quy Định Bảo Hiểm / Insurance Regulations
 
1. Sản phẩm phải có hóa đơn mua hàng(Để tránh tình trạng sản phẩm bị đổi mẫu, chúng tôi được phép kiểm tra hóa đơn ).
   Products must have a purchase invoice (To prevent the sample changer, we were allowed to check the bill).
 

2. Sản phẩm không được sử dụng dịch vụ khác trong thời gian sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
   Products may not be used during services using our services.
 

3. Mác, nhãn sản phẩm cần có tiếng Anh ( Hoặc tiếng Nhật ).
   Labels, product labels should have English (or Japanese).

4. Sản phẩm được bảo hiểm và đánh giá theo quy định của Giặt là Nhật Bản.
   Products covered and evaluated under the provisions of the Japan Laundry.


Đáp ứng được các điều kiện nêu trên chúng tôi sẽ tiến hành bảo hiểm cho sản phẩm 
Meet the above conditions we will proceed to the product insurance


Phí bảo hiểm: Bằng 1.5% Phí mua Sản Phẩm/ 01 lần giặt .
Premium: By purchasing a product fee of 1.5% / 01 launderings


Tỷ suất bảo hiểm / Insurance Rate
 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT LÀ NHẬT BẢN 2017. ALL RIGHTS RESERVED