Thông báo thời gian làm việc 2023

02/06/2023THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC
GIẶT LÀ NHẬT BẢN XIN THÔNG BÁO THỜI GIAN LÀM VIỆC NHƯ SAU:
Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, trừ Chủ nhật và ngày lễ
Giờ làm việc:
Buổi sáng : 8h30-12h
Nghỉ trưa : 12h-13h15( 75 phút)
Buổi chiều : 13h15-18h
Mọi thông tin xin liên hệ: 0936.486.958 ( Vietnamese- English)
     0902.245.226 ( Japanese)
Xin trân trọng cảm ơn!
Giặt là Nhật Bản
 
WORKING HOURS
We would like to inform that our working scheduled as below:
Working from Monday to Saturday, except: Sunday
Morning : from 8:30 to 12:00
Time break : from 12:00 to 13:15
Afternoon : from 13:15 to 18:00 
Please contact via: 0936.486.958( Vietnamese- English)
 0902.245.226( Japanese)
Thank you very much!
Japan Laundry

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT LÀ NHẬT BẢN 2017. ALL RIGHTS RESERVED