Thông báo thay đổi Hotline dịch vụ

05/02/2020
THÔNG BÁO
Kính gửi Qúy khách hàng !
 
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo việc tiếp nhận thông tin giặt đồ, trả lời thắc mắc, kiến nghị được kịp thời, nhanh chóng, hiểu quả cũng như mang đến sự hài lòng cho Quý khách hàng. Japan Laundry chỉ tiếp nhận thông tin qua số điện thoại : 093.648.6958 
Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện trên.


NOTIFICATION
 
Dear Customer !
In order to improve service quality and ensure the reception information, answer questions, petitions are timely, properly, effective as well as bring satisfaction to our customers. Japan Laundry only receive information by Hotline : 093.648.6958
We are sorry for the inconvenience.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT LÀ NHẬT BẢN 2017. ALL RIGHTS RESERVED